Het is altijd leuk om te weten welke dorpsgenoten deel uit maken van het bestuur.

Voorzitter: Piet Jansen

Secretaris: Linda Westland

Penningmeester: Gijs Dees

Leden:  Janneke de Haan
            Corrie de Feijter
            Frits van der Peijl
            Dirk Moret
            Martijn de Putter
            Adrie Arendse
            Corine Beverwijk
            Ilona Corbijn